Foydalanish shartlari

Bu Foydalanish Shartlari davlatlarga kuchga kirgan qo'llab-quvvatlanishi hamda ushbu saytning foydalanishini ta'minlashga oid shartlarni qamrab oladi.

Iltimos, ushbu Foydalanish Shartlarini etiborga olasiz:

1. Saytning foydalanishi

1.1. Sayt orqali taqdim etiladigan ma'lumotlar faqat umumiy ma'lumotlar va hujjatlar maqsadida taqdim etiladi va bu ma'lumotlarga har qanday kafolat,loyiha, shart va ta'minotlar berilmaydi.

1.2. Saytning foydalanishiga har qanday cheklovlar, chegaralar va shartlar muvaffaqiyatli hamda samarali foydalanish uchun kiritilgan. Foydalanuvchi saytni band qilib yubormaguncha har qanday foydalanishni rad etish huquqiga ega.

  • 1.2.1. Saytga kirish uchun foydalanuvchining to'liq yoshida bo'lishi kerak.
  • 1.2.2. Foydalanuvchi saytdagi ma'lumotlarni aynan ham, tartibsiz olish, tarqatish yoki tarqatish ishlari cheklanadi.
  • 1.2.3. Saytga kirish uchun foydalanuvchi shaxsiy ma'lumotlarni to'liq va haqiqiy ko'rsatishi lozim.

2. Maslahatlar va ko'rsatmalar

2.1. Sayt orqali berilgan maslahatlar va ko'rsatmalar faqat amaliyot maqsadida taqdim etiladi va ularning samaradorligiga dastgohlarimiz hamda sponsorlarimiz yoki muassasalarimiz ajratadilar.

2.2. Saytning ko'rsatgan maqolalardan ajratilgan ma'lumotlardan kelib tushayotgan har qanday zararlar uchun savdo ishtirokchilari, koruhalar va dastgohlar javobgar emaslar.

2.3. Sayt orqali taqdim etilgan maslahatlar, ko'rsatmalar va ma'qullar ajratilgan tashkilot yoki shaxslar tomonidan yaratilganligi uchun maqvuzliklar uchun javobgarlik qilmaydi.

3. Mavjudlik va xizmatlar

3.1. Sayt orqali taqdim etilgan xizmatlarning mavjudligi dastlab saytga kirish va foydalanish amaliyotlari asosida ta'kidlanadi. Ushbu xizmatlarni foydalanish uchun siz mening saytimni qo'llab-quvvatlashingiz lozim.

  • 3.1.1. Sizning ma'lumotlar, fayllar va boshqa malumotlaringiz sayt tomonidan yetkazilmasligiga yo'naltirilgan barcha zarur harakatlar qilinishi lozim. Shaxsiy ma'lumotlaringizni yaxshilash uchun bizning maxfiylik siyosatimizni bilib oling.

3.2. Biz foydalanuvchilarga yukoridagi boshliqlar ostida ko'rsatilgan xizmatlarni o'z zimmasiga olish huquqiga ega bo'lib, ularga o'zgartirishlar uchun imkoniyatni saqlab qo'yish vaqtida o'zgartirishlar, bekor qilish, o'chirib tashlash va saytni o'zgartirish huquqlariga egamiz.

3.3. Xizmatlarda qatnashish har qanday muddatda bekor qilinishi, uzaytirilishi yoki ishlatishni bo'yida zamolchi bo'lishi mumkin. Yuqorida keltirilgan amallar bizning murojaatlarimiz va qo'llab-quvvatlashimiz vaqtida amalga oshirilmaguncha vaqtida ishga tushirilmagan amallar hisoblanadi.